Paul Gilbert

Paul Gilbert Àr en författare och en terapeut. Han Àr mest kÀnd för sin forskning kring av hur vi kan bryta vÄra negativa tankemönster. Genom att medvetengöra vÄra negativa tankebanor och bryta dem kan vi leva ett mer tillfredsstÀllande liv. Han har utvecklat sin forskning till en form av terapi som compassionfokuserad terapi.